Text na řeč

Kraj vyhlásil dotační program na podporu sociálních služeb pro rok 2020

Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo na svém jednání dne 25. 6. 2020 vyhlášení Krajského dotačního programu na podporu sociálních služeb pro rok 2020. Účelem programu je podpora sociálních služeb, které jsou poskytovány na území Jihočeského kraje.

Termín pro podávání žádostí je stanoven od 27. 7. 2020 do 10. 8. 2020 do 12:00 hodin. Podrobné informace včetně Pravidel programu, Podrobného postupu stažení, vyplnění a odeslání elektronické žádosti jsou zveřejněny na webu Jihočeského kraje.