Text na řeč

Koncepce z oblasti výchovy, vzdělávání a sportu

Plán rozvoje sportu v Jihočeském kraji

Plán rozvoje sportu v Jihočeském kraji včetně příloh


Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Jihočeském kraji II

Soubory Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Jihočeském kraji II


Akční plán na podporu technického vzdělávání pro roky 2017-2020

Text akčního plánu ke stažení


 


 


Strategie rozvoje školství Jihočeského kraje v horizontu do roku 2020

Text strategie rozvoje školství Jihočeského kraje v horizontu do roku 2020 ke stažení

Přílohy k textu ke stažení


Kontaktní osoby: