Text na řeč
Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Jihočeský kraj představuje novou zdravotní brožuru Evropského regionu Dunaj-Vltava

Budoucnost je digitální. To platí i pro zdravotní péči. Vzhledem k měnící se věkové struktuře, zejména ve venkovských oblastech, a současnému nárůstu potřeby lékařských odborníků je třeba již nyní vhodně plánovat, abychom byli připraveni na příští roky. Telemedicína, jak je známa, nabízí širokou škálu možností diagnostiky a terapie na dálku. Nová brožura, kterou vydalo Regionální kontaktní místo Evropského regionu Dunaj-Vltava regionu Horní Falc, ukazuje, co je již dnes možné a co se již v praxi realizuje napříč hranicemi.  

Dvacetistránková brožura s názvem "Digitální zdravotní péče - zaměření na telemedicínu" nabízí na sedmi vybraných příkladech z Evropského regionu Dunaj-Vltava (ERDV) pohled na různé aspekty digitální zdravotní péče v Bavorsku, Rakousku a České republice. Vedle projektu sítě TEMPiS Krajské nemocnice v Regensburgu, v jehož rámci může 24 regionálních klinik v jihovýchodním Bavorsku získat nepřetržitou kompetentní podporu pro pacienty s mozkovou mrtvicí, jsou představeny například videokonzultační hodiny v Dolním Bavorsku, teleradiologická diagnostika na dálku v Dolním Rakousku nebo dálkové monitorování srdečních implantátů v nemocnici v Českých Budějovicích, které jsou doplněny krátkými rozhovory s odborníky v oboru.  

Cílem je zvýšit vnímavost obyvatelstva na toto téma a snížit případné výhrady k této technologii. "Zejména pandemie Corony nám ukázala, jak je důležité mít přístup k lékařské péči i v případě nouze, kdy není možná osobní návštěva u lékaře," zdůrazňuje předseda krajského sněmu Franz Löffler. Zasazuje se proto o důsledné rozšíření této nabídky služeb u obvodních a praktických lékařů.

Představení brožury je zároveň zahájením předsednictví Evropského regionu Dunaj-Vltava, které bude po Jihočeském kraji přebírat právě Horní Falc. Bude jej vykonávat po dobu sedmi měsíců od června 2021 a letos se ponese pod heslem "Zdraví". 

Tištěná verze brožury je k dispozici na regionálním kontaktním místě ERDV na krajském úřadě v Českých Budějovicích. Zájemci mohou kontaktovat paní Vladimíru Hrdinovou na adrese hrdinova@kraj-jihocesky.cz. Brožuru si můžete stáhnout také jako soubor ve formátu PDF z webových stránek Evropského regionu Dunaj-Vltava.


Základní informace o ERDV:
Evropský region Dunaj-Vltava byl založen 30. června 2012 jako politicky dohodnuté pracovní společenství mezi Horní Falcí, Dolním Bavorskem, Plzeňským krajem, Jihočeským krajem, Krajem Vysočina, Horním Rakouskem a dolnorakouským Most- a Waldviertelem. Region o celkové rozloze 60.000 km2 a šesti milionech obyvatel si klade za cíl dále rozšiřovat přeshraniční propojení a realizací společných opatření účinně čelit výzvám budoucnosti, jako je nedostatek kvalifikovaných pracovníků nebo jazyková bariéra.
 

Galerie
Štítky