Text na řeč

Informace k očkování zaměstnanců poskytovatelů zdravotních služeb – NEZDRAVOTNÍKŮ

Na základě dříve vyplněného dotazníku, který byl uveřejněn na webových stránkách kraje ve dnech 20.04.- 23.04.2021 a projeveného zájmu zaměstnanců poskytovatelů zdravotních služeb – nezdravotníků o očkování byly zaslané osobní údaje použity za účelem zajištění registrace na očkování. Nyní jsou nahrány do Centrálního rezervačního systému a  registrace k očkování může proběhnout. Ti, kteří dotazník nevyplňovali se tato informace netýká a očkováni budou v rámci své věkové skupiny určené k očkování.

Registrace je standardní cestou přes webové stránky https://registrace.mzcr.cz/ popř. https://crs.uzis.cz/index.html .

Pro zjednodušení postupu jsme nechali všechny vaše zaměstnance nahrát do  skupiny IA tzn. „Nezdravotničtí pracovníci podílející se na poskytování zdravotní péče“ viz níže obrázek. Zaměstnanec při vyplňování registračního formuláře zaškrtne tuto položku skupiny „nezdravotníků“. V okamžiku stisknutí tlačítka "ODESLAT ŽÁDOST" proběhne ověření, zda daná osoba má nahrané údaje v centrálním rezervačním systému (ověřuje se kombinace rodného čísla, jména a příjmení). 

Pokud to bude možné, požádejte, aby se zaměstnanci registrovali na očkovací centra v okresních městech Tábor, Strakonice, J. Hradec. Prachatice, Písek, Český Krumlov., nikoliv v Českých Budějovicích, kde je registrován velký počet občanů dle věkových kategorií, a jsou zde delší čekací lhůty.

Po provedené Registraci zaměstnanec čeká na zvací SMS s PIN2, viz pravidla Centrálního rezervačního systému https://koronavirus.mzcr.cz/ockovani-proti-covid-19/ . Termíny Rezervací budou spuštěny v okamžiku, kdy bude k dispozici očkovací látka na očkovacím centru. V rámci dané skupiny bude probíhat prioritizace podle věku. 

Registraci je třeba provést do 14 dnů, aby si očkovací centra mohla naplánovat očkování jednotlivých skupin. V případě nejasností kontaktujte linku JčK 800 100 450.
 

očkování-nezdravotníci.png

Štítky