Text na řeč
Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

V Klatovech proběhla 3. Bavorsko-česká burza firem

3. Bavorsko-česká burza firem v Klatovech coby hlavní motor přeshraničního hospodářského prostoru Klatovy. Jak se mění doba, mění se i ekonomika. V bavorsko-českém příhraničním regionu je to obzvláště viditelné. Jestliže dříve využívaly německé firmy sousední hospodářský region zejména z důvodu výhodných personálních a výrobních nákladů, nacházejí se dnes obě země na stejné úrovni a potýkají se také i se shodnými výzvami, zdůrazňuje Bertram Vogel, jednatel Niederbayern-Forum. „Díky kontaktům, výměně zkušeností a kooperacím je možné využít celou řadu synergií, které jsou přínosem pro všechny zúčastněné strany“, vyzdvihla Ing. Jaroslava Pongratz, manažerka kontaktních sítí Evropského regionu Dunaj-Vltava.

Evropský region Dunaj-Vltava a Niederbayern-Forum uspořádaly 16. října 2019 v Klatovech třetí ročník přeshraniční Bavorsko-české burzy firem a tuto příležitost k navázání nových kontaktů využilo na 100 vystavovatelů a 300 návštěvníků.

Prezident krajského sněmu Dolního Bavorska Dr. Olaf Heinrich, který je současně předsedou obou organizací a který nad akcí převzal záštitu, poukázal na to, že více než 3.000 bavorských firem udržuje obchodní styky s Českou republikou a více než 350 firem zde má zastoupení v podobě vlastní pobočky. Smyslem burzy firem je svést obchodní partnery dohromady a podpořit tak vytvoření nových přeshraničních kooperací. „Díky vzájemné důvěře, komunikaci a kooperaci bude náš region i v budoucnu silný a konkurenceschopný.“, uvedl Dr. Heinrich, který vnímá tuto akci jako „skvělý signál pro evropské hodnoty“.

Dva referenti poskytli návštěvníkům z oblasti strojírenství, elektrotechniky, IT, automotive a tentokrát také stavebnictví příklady úspěšné přeshraniční spolupráce: Daniel Schmidbauer, ředitel závodu HEYCO-WERK Süd Heynen GmbH & Co. KG, připomněl historii své firmy, která byla založena v roce 1936, v roce 1960 přesídlena do Bavorska a již v roce 1995 byl vybudován závod v České republice. „Zpočátku byl spíše pobočný, dnes již pracuje zcela samostatně“, uvedl Schmidbauer. Po velkých investicích do nákupu strojů se obrat firmy v uplynulých třech letech zdvojnásobil a také do budoucna jsou plánovány stavební úpravy, jejichž cílem bude závod ještě dále rozšířit.

Podobně jako první řečník byl též Dr. Martin Dvořák, ředitel firmy Zambelli-technik s.r.o., na burze firem poprvé. Přítomným ukázal, jak se struktura firemní skupiny Zambelli v rámci spolupráce mezi jižními Čechami a Bavorskem v průběhu let úspěšně rozrůstala.
Oba ocenili pozitivní výsledek této akce. Jak uvedli, velmi zajímavá byla na veletrhu především výměna informací při osobních rozhovorech. „Měli jsme možnost navázat velké množství kontaktů s firmami z nejrůznějších oblastí“, uvedl Dvořák, který se chce v příštím roce určitě znovu zúčastnit.

Tyto ohlasy pochopitelně těší také Jaroslavu Pongratz, manažerku kontaktních sítí Bavorsko-Čechy, která jak před burzou samotnou, tak také přímo při ní i po ní, propojuje partnery z obou stran hranice, kteří o to projeví zájem. „Také tentokrát jsme zaznamenali obrovský feedback. Mnozí účastníci, kteří tu nebyli poprvé, mě informovali, že ze získaných kontaktů velmi profitovali. Poznali, jak velký je potenciál a burzu firem rádi znovu využijí pro navázání další spolupráce.“

Také Bertram Vogel má velkou radost z toho, že se tento typ akce vyprofiloval jako „centrální motor přeshraničního hospodářského prostoru. „Firmy z obou zemí jsou konfrontovány se stejnými výzvami a je smysluplné společně pracovat na propojování tohoto atraktivního ekonomického regionu a prezentovat ho také za jeho hranicemi.
 

Galerie