Text na řeč
Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

V Českých Budějovicích začal 46. ročník agrosalonu Země živitelka

Na českobudějovickém výstavišti dnes začal 46. ročník agrosalonu Země živitelka. Slavnostního zahájení se  tradičně zúčastnila také hejtmanka Ivana Stráská a prezident republiky Miloš Zeman. Ten se shodně s hejtmankou dotkl problematiky kůrovcové kalamity a hrozby sucha. 

Zastávám názor, že podobně, jako dobrý vedoucí pracovník zvyšuje produktivitu práce svého podniku, pak naopak ten špatný ho může výrazně zničit. Před mnoha a mnoha lety byl ministrem životního prostředí Martin Bursík, který výslovně v parlamentu při interpelacích řekl: Jsem přítelem kůrovce. Naivní víra, že po staletí trvajících hospodářských lesů uděláme divočinu, zničila Šumavu. Vy vidíte statisíce uschlých stromů. Takže Martin Bursík se negativně zasloužil o české zemědělství,“ uvedl Zeman.

Hejtmanka Ivana Stráská připomněla, že krása naší země, oslavovaná už naší státní hymnou je výsledkem usilovné práce našich předků. Dále pak pochválila školy za zapojení do krajské soutěže Jihočeská kuchtička, která odměňuje školy za vaření z regionálních surovin a navázala na tradici oznamování nových projektů Jihočeského kraje právě na Zemi živitelce. „Celá země čelí kůrovcové apokalypse a to hlavní, co nám chybí jsou ruce. Pracovité ruce, které pomohou kde je třeba. Chtěla bych poděkovat starostovi jihočeských dobrovolných hasičů Jiřímu Žižkovi, který tuhle myšlenku okamžitě přijal za svou a nabídl pomoc nejen při sázení, ale i při následné péči o malé stromky," uvedla hejtmanka a vyzvala všechny přítomné, aby se do společného úsilí na obnovu našich lesů také zapojili.