Text na řeč

Zveřejňování smluv uzavíraných Jihočeským krajem

Zveřejňování smluv uzavíraných Jihočeským krajem - info

Vyhledávání smluv zde

Do 30. 6. 2016 byly na internetových stránkách Jihočeského kraje a na úřední desce Krajského úřadu Jihočeského kraje uveřejňovány smlouvy uzavírané Jihočeským krajem. Zveřejnění probíhalo buď dobrovolně na základě vnitřních předpisů kraje (zejména soukromoprávní smlouvy), nebo na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (zejména dotační smlouvy a smlouvy o návratné finanční výpomoci nad 50.000 Kč).

Číslo smlouvy - název Typ smlouvy Vyvěšeno dne a Datum uzavření Subjekt ičo Subjekt název Zdroj Vlastní text
SDO/OZZL/101/21
Zřizování nových oplocenek
Smlouva o poskytnutí dotace 16.09.2021
25.08.2021
00251755 Město Sedlice OZZL Dokument - 260 KB
SDO/OSMT/124/21
Smlouva o zvýšení dotace na 21/22 - ZŠ-scio CB
Smlouva o poskytnutí dotace 16.09.2021
06.09.2021
08393800 ScioŠkola České Budějovice - základní škola OSMT Dokument - 511 KB
SDO/OEZI/2092/21
KUJCP01QNK44
Smlouva o poskytnutí dotace 16.09.2021
15.09.2021
Štěpánková Eva OEZI Dokument - 525 KB
SDO/OSMT/123/21
Smlouva o zvýšení dotace na 21/22 - ZŠ Světoplavci
Smlouva o poskytnutí dotace 15.09.2021
13.09.2021
08411964 Základní škola Světoplavci OSMT Dokument - 511 KB
SDO/OSMT/126/21
Smlouva o zvýšení dotace na 21/22 - ZUŠ sinfonie
Smlouva o poskytnutí dotace 15.09.2021
09.09.2021
08424331 Základní umělecká škola Sinfonie s.r.o. OSMT Dokument - 367 KB
SDO/OSMT/125/21
Smlouva o zvýšení dotace na 21/22 - ZUŠ allegro JH
Smlouva o poskytnutí dotace 15.09.2021
07.09.2021
08954283 Základní umělecká škola Allegro OSMT Dokument - 388 KB
SDO/OEZI/1971/21
454-01-012_DP Podpora prevence kriminality_Město Větřní
Smlouva o poskytnutí dotace 10.09.2021
18.06.2021
00246182 Město Větřní OEZI Dokument - 419 KB
SDO/OREG/030/21
POV 2021 - obec Cerhonice - Výměna vrat a oprava fasády obecní sýpky, 2. etapa
Smlouva o poskytnutí dotace 10.09.2021
09.09.2021
00511714 Obec Cerhonice OREG Dokument - 515 KB
SDO/OREG/076/21
POV 2021 - obec Vrcovice - Výstavba veřejného osvětlení
Smlouva o poskytnutí dotace 10.09.2021
09.09.2021
00476471 Obec Vrcovice OREG Dokument - 520 KB
SDO/OREG/132/21
POV 2021 - obec Skopytce - Oprava havarijního stavu budovy bývalé školy
Smlouva o poskytnutí dotace 10.09.2021
09.09.2021
00252875 Obec Skopytce OREG Dokument - 509 KB
SDO/OREG/147/21
POV 2021 - obec Vlčeves - Oprava veřejného vodovodu
Smlouva o poskytnutí dotace 10.09.2021
09.09.2021
00667251 Obec Vlčeves OREG Dokument - 555 KB
SDO/OREG/148/21
POV 2021 - obec Zálší - Oprava místní komunikace v Klečatech
Smlouva o poskytnutí dotace 10.09.2021
09.09.2021
00667293 Obec Zálší OREG Dokument - 502 KB
SDO/OREG/309/21
POV 2021 - obec Zahorčice - Nákup techniky na údržbu veřejné zeleně
Smlouva o poskytnutí dotace 09.09.2021
09.09.2021
00667951 Obec Zahorčice OREG Dokument - 543 KB
SDO/OREG/219/21
POV 2021 - Obec Vacov - Změna topného zdroje budovy obecního úřadu - Vacov čp. 35
Smlouva o poskytnutí dotace 09.09.2021
09.09.2021
00250783 Obec Vacov OREG Dokument - 519 KB
SDO/OREG/298/21
POV 2021 - obec Strunkovice nad Volyňkou - Zatrubnění vodoteče podél komunikace na p.č. 1278 v k.ú. Strunkovice nad Volyňkou
Smlouva o poskytnutí dotace 09.09.2021
09.09.2021
00667854 Obec Strunkovice nad Volyňkou OREG Dokument - 521 KB
SDO/OREG/293/21
POV 2021 - obec Řepice - Oprava průchodu budovy obecního úřadu
Smlouva o poskytnutí dotace 09.09.2021
09.09.2021
00667820 Obec Řepice OREG Dokument - 551 KB
SDO/OREG/289/21
POV 2021 - obec Přechovice - Nákup techniky k údržbě veřejných prostranství v obci Přechovice
Smlouva o poskytnutí dotace 09.09.2021
09.09.2021
00667781 Obec Přechovice OREG Dokument - 522 KB
SDO/OREG/281/21
POV 2021 - obec Nová Ves - Rekonstrukce místnosti bývalé pošty a WC v 1. patře budovy obecního úřadu
Smlouva o poskytnutí dotace 09.09.2021
09.09.2021
46687726 Obec Nová Ves OREG Dokument - 510 KB
SDO/OREG/262/21
POV 2021 - obec Krajníčko - Bezdrátový rozhlas Krajníčko
Smlouva o poskytnutí dotace 09.09.2021
09.09.2021
00667587 Obec Krajníčko OREG Dokument - 534 KB
SDO/OREG/229/21
POV 2021 - město Bělčice - Rekonstrukce MLK Bělčice
Smlouva o poskytnutí dotace 09.09.2021
09.09.2021
00250953 Město Bělčice OREG Dokument - 541 KB
SDO/OREG/183/21
POV 2021 - obec Babice - Oprava kapličky na návsi v babicích
Smlouva o poskytnutí dotace 09.09.2021
09.09.2021
00582964 Obec Babice OREG Dokument - 516 KB
SDO/OREG/428/21
.POV 2021 - Vlkov - Revitalizece návsi; Etapa - obnova zídky a přilehlého prostranství
Smlouva o poskytnutí dotace 09.09.2021
09.09.2021
00581933 Obec Vlkov OREG Dokument - 5,07 MB
SDO/OREG/438/21
POV 2021 - Budíškovice - Stavební úpravy objektu čp.2 - výměna oken na pozemku pč. St. 33/8 k.ú. Budíškovice
Smlouva o poskytnutí dotace 09.09.2021
09.09.2021
00246387 Obec Budíškovice OREG Dokument - 564 KB
SDO/OREG/495/21
POV 2021 - Třebětice - Oprava střešní krytiny na budově ve sportovním areálu Třebětice
Smlouva o poskytnutí dotace 09.09.2021
09.09.2021
00666548 Obec Třebětice OREG Dokument - 519 KB
SDO/OREG/449/21
POV 2021 - Domanín - Oprava cyklostezky Domanín - koupaliště
Smlouva o poskytnutí dotace 09.09.2021
09.09.2021
00512966 Obec Domanín OREG Dokument - 544 KB
SDO/OREG/498/21
POV 2021 - Vydří - Oprava střechy na budově obecního úřadu
Smlouva o poskytnutí dotace 09.09.2021
09.09.2021
00666581 Obec Vydří OREG Dokument - 536 KB
SDO/OREG/406/21
POV 2021 - Mazelov - Vyměna oken na budově OU v Mazelově čp.40
Smlouva o poskytnutí dotace 09.09.2021
09.09.2021
00581453 Obec Mazelov OREG Dokument - 525 KB
SDO/OREG/377/21
POV 2021 - Bošilec - Pořízení ukazatelů rychlosti (radarů) v obci Bošilec
Smlouva o poskytnutí dotace 09.09.2021
09.09.2021
00581194 Obec Bošilec OREG Dokument - 516 KB
SDO/OREG/420/21
POV 2021 - Rudolfov - Chodník v Hlinsku 1.část - 2.úsek
Smlouva o poskytnutí dotace 09.09.2021
09.09.2021
00245381 Město Rudolfov OREG Dokument - 542 KB
SDO/OREG/382/21
POV 2021 - Doudleby - Oprava a výbava zasedací místnosti obecního úřadu, malby stěn KD
Smlouva o poskytnutí dotace 09.09.2021
09.09.2021
00244813 Obec Doudleby OREG Dokument - 567 KB