Text na řeč

Zveřejňování smluv uzavíraných Jihočeským krajem

Zveřejňování smluv uzavíraných Jihočeským krajem - info

Vyhledávání smluv zde

Do 30. 6. 2016 byly na internetových stránkách Jihočeského kraje a na úřední desce Krajského úřadu Jihočeského kraje uveřejňovány smlouvy uzavírané Jihočeským krajem. Zveřejnění probíhalo buď dobrovolně na základě vnitřních předpisů kraje (zejména soukromoprávní smlouvy), nebo na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (zejména dotační smlouvy a smlouvy o návratné finanční výpomoci nad 50.000 Kč).

Číslo smlouvy - název Typ smlouvy Vyvěšeno dne a Datum uzavření Subjekt ičo Subjekt název Zdroj Vlastní text
SDO/OZZL/013/20
kofinancování z FVH - "Kanalizace a ČOV Dolní Pěna" obec Dolní Pěna
Smlouva o poskytnutí dotace 01.04.2020
24.03.2020
00512940 Obec Dolní Pěna OZZL Dokument - 934 KB
SDO/OEZI/5201/2020
Snížení emisí z lokálního vytápění domácností III
Smlouva o poskytnutí dotace 01.04.2020
30.03.2020
Vlček Stanislav OEZI Dokument - 1,55 MB
SDO/OEZI/5200/2020
Snížení emisí z lokálního vytápění domácností III
Smlouva o poskytnutí dotace 01.04.2020
30.03.2020
Franta Zdeněk OEZI Dokument - 1,71 MB
SDO/OEZI/5199/2020
Snížení emisí z lokálního vytápění domácností III
Smlouva o poskytnutí dotace 01.04.2020
30.03.2020
Steinhaisl Josef OEZI Dokument - 1,60 MB
SDO/OEZI/5198/2020
Snížení emisí z lokálního vytápění domácností III
Smlouva o poskytnutí dotace 01.04.2020
30.03.2020
Panochová Ivana OEZI Dokument - 2,11 MB
SDO/OEZI/5197/2020
Snížení emisí z lokálního vytápění domácností III
Smlouva o poskytnutí dotace 01.04.2020
30.03.2020
Březinová Martina OEZI Dokument - 1,57 MB
SDO/OEZI/5196/2020
Snížení emisí z lokálního vytápění domácností III
Smlouva o poskytnutí dotace 01.04.2020
30.03.2020
Pípalová Jarmila OEZI Dokument - 1,76 MB
SDO/OEZI/5195/2020
Snížení emisí z lokálního vytápění domácností III
Smlouva o poskytnutí dotace 01.04.2020
30.03.2020
Brázdová Alena OEZI Dokument - 1,64 MB
SDO/OEZI/5194/2020
Snížení emisí z lokálního vytápění domácností III
Smlouva o poskytnutí dotace 01.04.2020
30.03.2020
Hořejší Jana OEZI Dokument - 1,80 MB
SDO/OEZI/5193/2020
Snížení emisí z lokálního vytápění domácností III
Smlouva o poskytnutí dotace 01.04.2020
30.03.2020
Šnapková Šárka OEZI Dokument - 1,61 MB
SDO/OEZI/5192/2020
Snížení emisí z lokálního vytápění domácností III
Smlouva o poskytnutí dotace 01.04.2020
30.03.2020
Sedláčková Věra OEZI Dokument - 1,70 MB
SDO/OEZI/5191/2020
Snížení emisí z lokálního vytápění domácností III
Smlouva o poskytnutí dotace 01.04.2020
30.03.2020
Rolník Lukáš OEZI Dokument - 1,57 MB
SDO/OEZI/5190/2020
Snížení emisí z lokálního vytápění domácností III
Smlouva o poskytnutí dotace 01.04.2020
30.03.2020
Ledvinková Marie OEZI Dokument - 1,40 MB
SDO/OEZI/5189/2020
Snížení emisí z lokálního vytápění domácností III
Smlouva o poskytnutí dotace 01.04.2020
30.03.2020
Nábělková Iva OEZI Dokument - 1,58 MB
SDO/OEZI/5188/2020
Snížení emisí z lokálního vytápění domácností III
Smlouva o poskytnutí dotace 01.04.2020
30.03.2020
Steinbauerová Iveta OEZI Dokument - 1,83 MB
SDO/OEZI/5187/2020
Snížení emisí z lokálního vytápění domácností III
Smlouva o poskytnutí dotace 01.04.2020
30.03.2020
Pils Jan OEZI Dokument - 1,58 MB
SDO/OEZI/5186/2020
Snížení emisí z lokálního vytápění domácností III
Smlouva o poskytnutí dotace 01.04.2020
30.03.2020
Kříž Miloš OEZI Dokument - 1,99 MB
SDO/OEZI/5185/2020
Snížení emisí z lokálního vytápění domácností III
Smlouva o poskytnutí dotace 01.04.2020
30.03.2020
Suchanová Marie OEZI Dokument - 1,56 MB
SDO/OEZI/5184/2020
Snížení emisí z lokálního vytápění domácností III
Smlouva o poskytnutí dotace 01.04.2020
30.03.2020
Koblenc Jiří OEZI Dokument - 1,53 MB
SDO/OEZI/5183/2020
Snížení emisí z lokálního vytápění domácností III
Smlouva o poskytnutí dotace 01.04.2020
30.03.2020
Kotal Jaroslav OEZI Dokument - 1,58 MB
SDO/OEZI/5182/2020
Snížení emisí z lokálního vytápění domácností III
Smlouva o poskytnutí dotace 01.04.2020
30.03.2020
Chvál Vlastimil OEZI Dokument - 1,56 MB
SDO/OEZI/5181/2020
Snížení emisí z lokálního vytápění domácností III
Smlouva o poskytnutí dotace 01.04.2020
30.03.2020
Vachta Václav OEZI Dokument - 1,85 MB
SDO/OEZI/5180/2020
Snížení emisí z lokálního vytápění domácností III
Smlouva o poskytnutí dotace 01.04.2020
30.03.2020
Mráz Martin OEZI Dokument - 1,61 MB
SDO/OEZI/5179/2020
Snížení emisí z lokálního vytápění domácností III
Smlouva o poskytnutí dotace 01.04.2020
30.03.2020
Skamenová Růžena OEZI Dokument - 1,58 MB
SDO/OEZI/5178/2020
Snížení emisí z lokálního vytápění domácností III
Smlouva o poskytnutí dotace 01.04.2020
30.03.2020
Černý Jiří OEZI Dokument - 1,53 MB
SDO/OEZI/5177/2020
Snížení emisí z lokálního vytápění domácností III
Smlouva o poskytnutí dotace 01.04.2020
30.03.2020
Kolář Jaroslav OEZI Dokument - 1,60 MB
SDO/OEZI/5176/2020
Snížení emisí z lokálního vytápění domácností III
Smlouva o poskytnutí dotace 01.04.2020
30.03.2020
Pávková Marie OEZI Dokument - 1,57 MB
SDO/OEZI/5175/2020
Snížení emisí z lokálního vytápění domácností III
Smlouva o poskytnutí dotace 01.04.2020
30.03.2020
Marousková Alena OEZI Dokument - 1,63 MB
SDO/OEZI/5174/2020
Snížení emisí z lokálního vytápění domácností III
Smlouva o poskytnutí dotace 01.04.2020
30.03.2020
Smažíková Marie OEZI Dokument - 1,63 MB
SDO/OEZI/5173/2020
Snížení emisí z lokálního vytápění domácností III
Smlouva o poskytnutí dotace 01.04.2020
30.03.2020
Bambas Ladislav OEZI Dokument - 1,68 MB