Text na řeč
Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Ředitelé zhodnotili výsledky přeshraniční spolupráce

V renesančním městě Telči se v pátek 20. 9. 2019 uskutečnilo Koordinační grémium ředitelů krajských a zemských úřadů příhraničních regionů. Za českou stranu se setkání zúčastnil Milan Kučera z Jihočeského kraje, Zdeněk Kadlec z Vysočiny a Roman Heinz z Jihomoravského kraje. Ze zahraničí pak přicestoval ředitel Úřadu zemské vlády Dolního Rakouska Werner Trock. Společně zhodnotili spolupráci 13 odborných pracovních skupin a s tím související naplňování pracovního programu v rámci Dohody o spolupráci mezi spolkovou zemí Dolní Rakousko a kraji Jihočeský, Jihomoravský a Vysočina. Spolupráce v tomto formátu funguje již od roku 2002 a významně přispívá k prohlubování a upevňování přeshraničních vztahů.

Galerie