Text na řeč
Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Czech POINT

czech point

 

 

 

 

Pracoviště Czech POINT na Krajském úřadu Jihočeského kraje

Otevírací hodiny:

Pondělí a středa: 8,00 - 16,30 hodin
Úterý: 8,00 - 15,00 hodin
Čtvrtek a pátek: 8,00 - 14,00 hodin

telefon: 386 720 280

telefon zástup: 386 720 121

hlavní spisovna: 386 720 660

Oficiální stránky systému Czech POINT


Czech POINT neboli Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, je asistovaným místem výkonu veřejné správy, kde může každý člověk zažádat o výpis z veřejných i neveřejných rejstříků, podat podání, zažádat o datovou schránku, či provést autorizovanou konverzi na žádost. Czech POINT vám ušetří čas, nervy i peníze.

Co poskytuje CzechPOINT:

 • Výpis z Katastru nemovitostí
 • Výpis z Veřejného rejstříku
 • Výpis z Živnostenského rejstříku
 • Výpis z Rejstříku trestů
 • Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)
 • Výpis z Rejstříku trestů právnických osob
 • Výpis údajů z registru obyvatel
 • Výpis údajů z registru osob
 • Veřejný výpis údajů z registru osob
 • Výpis o využití údajů z registru obyvatel
 • Výpis o využití údajů z registru osob
 • Žádost o změnu údajů v registru obyvatel
 • Žádost o změnu údajů v registru osob
 • Žádost o poskytnutí údajů třetí osobě
 • Výpis z bodového hodnocení řidiče
 • Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
 • Výpis z insolvenčního rejstříku
 • Datové schránky
 • Podání žádosti o zřízení datové schránky
 • Zneplatnění přístupových údajů do datové schránky
 • Opětovné vydání přístupových údajů do datové schránky
 • Autorizovaná konverze dokumentů z elektronické podoby do listinné podoby
 • Autorizovaná konverze dokumentů z listinné podoby do elektronické podoby
 • Výpis snímku z katastrální mapy
 • Zprostředkovaná identifikace

Ceník

Evidence Cena za 1. stranu Cena za každou další 
i další započatou stránku
Výpis z Katastru nemovitostí 100,- 50,-
Výpis z Obchodního rejstříku 100,- 50,-
Výpis z Živnostenského rejsříku 100,- 50,-
Výpis z Rejstříku trestů 100,- -
Výpis z Rejstříku trestů právnických osob 100,- -
Výpis z bodového hodnocení řidiče 100,- 50,-
Výpis z Insolvenčního rejstříku 100,- 50,-
Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů 100- 50,-
Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH 100,- 50,-
Podání žádosti o zřízení datové schránky bezplatně -
Autorizovaná konverze dokumentů z elektronické podoby do listinné podoby 30,- 30,-
Autorizovaná konverze dokumentů z listinné podoby do elektronické podoby 30,- 30,- včetně CD/DVD
Zneplatnění přístupových údajů do datové schránky bezplatně -
Opětovné vydání přístupových údajů do datové schránky 200,- -
Výpis údajů z registru obyvatel 100- 50,-
Výpis údajů z registru osob 100- 50,-
Veřejný výpis údajů z registru osob 100- 50,-
Výpis o využití údajů z registru obyvatel 100- 50,-
Výpis o využití údajů z registru osob 100- 50,-
Žádost o změnu údajů v registru obyvatel bezplatně -
Žádost o změnu údajů v registru osob bezplatně -
Žádost o poskytnutí údajů třetí osobě bezplatně -
Zprostředkovaná identifikace   200,-

 

Přijetí podání registru živnostenského podnikání pro FO či PO - výše správních poplatků se odvíjí dle požadavků podávající osoby

Stanovení výše správních poplatků za podání živnostenskému úřadu
 1. Ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání
 2. Přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání
1000,- Kč
 1. Další ohlášení živnosti
 2. Přijetí další žádosti o koncesi
 3. Změna rozhodnutí o udělení koncese
 4. Vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost
500,- Kč
 1. Vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny
100,- Kč

Předmětem poplatku není:

 1. Vydání prvního výpisu ze živnostenského rejstříku po provedení zápisu podnikatele do živnostenského rejstříku.
 2. Změna podmínek provozování podnikatelské činnosti provedená správním úřadem z vlastního podnětu.
 3. Schválení odpovědného zástupce, je-li provedeno současně s rozhodnutím o udělení koncese.
 4. Změna oboru činnosti v rámci živnosti volné.
0,- Kč
Přijetí podání kontaktním místem veřejné správy podle § 72 živnostenského zákona. 50,- Kč

 

Jaké doklady mají žadatelé o výpis doložit:

Ověřené výpisy z veřejných evidencí: U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku:
Obchodní rejstřík: IČ subjektu
Živnostenský rejstřík: IČ podnikatele / fyzické osoby
Katastr nemovitostí:

Název katastrálního území - vyhledávání podle:

 • čísla listu vlastnictví
 • seznamu parcel
 • seznamu budov
Ověřené výpisy z neveřejných evidencí - Rejstřík trestů: Pro vydání ověřeného výpisů z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo.
Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.

 


Dálkový přístup do systému Czech POINT - stránky České pošty

Na stránkách České pošty si můžete z pohodlí domova či kanceláře objednat ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy. Můžete požádat o výpis z katastru nemovitostí, obchodního rejstříku nebo živnostenského rejstříku a požadovaný výpis Vám bude obratem zaslán na uvedenou adresu za cenu stanovenou dle Ceníku České pošty, s.p. Objednání výpisu z Rejstříku trestů zatím vzhledem k nutnosti ověření totožnosti žadatele možné.