Text na řeč
Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Nejvýznamnějšími návštěvníky jižních Čech jsou domácí turisté

Nejvýznamnějšími návštěvníky jižních Čech jsou domácí turisté. Svůj primát ovšem před cizinci drží jen velmi těsně. V poměru 53 : 47. Vyplývá to z nově zveřejněné statistické studie Jihočeské centrály cestovního ruchu (JCCR) zpracované ve spolupráci se společnostmi T-Mobile CR a CE-Traffic na základě dat získaných v roce 2018.

Z výsledků analýzy je zřejmé, že v kraji celkově převažovali domácí návštěvníci, kteří zde strávili i více dnů než návštěvníci zahraniční. Obecně lze říci, že domácí hosté navštěvovali region častěji a strávili zde delší dobu než cizinci,“ konstatoval ředitel JCCR Jaromír Polášek s tím, že průzkum byl realizován v rámci projektu Podpora marketingových aktivit Jihočeské centrály cestovního ruchu spolufinancovaného z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Hlavním úkolem studie bylo podle Poláška měření a analýza turistické návštěvnosti Jihočeského kraje na základě využití geolokačních signalizačních dat mobilního operátora. Měřenou destinací byl kraj prostřednictvím svých jedenácti turistických oblastí. České Kanady, Českobudějovicko-Hlubocka, Českokrumlovska, Lipenska, Novohradsko-Doudlebska, Písecko-Blatenska, PodKletí, Prácheňska, Šumavy, Toulavy a Třeboňska. Referenčním obdobím sběru dat byl celý rok 2018. „JCCR tak získala velmi užitečná a unikátní data o typu, pohybu či původu turistů na jihu Čech a délce jejich turistických návštěv regionu v tomto období,“ zdůraznil Polášek.

Analýza zjistila, že loni se na jihu Čech pohybovalo téměř 1,47 miliónu domácích výletníků (jednodenních návštěvníků bez přenocování) a téměř 2,09 miliónu výletníků ze zahraničí. Domácí výletník ovšem strávil v daném místě v průměru 4 výletodny (jednodenní návštěvy destinace), zatímco zahraniční výletník pouze 1,8. Naopak turistů (vícedenních návštěvníků s minimálně jedním přenocováním) pocházelo více z tuzemska, a to zhruba 1,94 miliónu, s průměrným pobytem 5,3 turistodnů (počet dnů v destinaci). Zahraničních turistů bylo zhruba 980 tisíc s přibližně strávenými 3,41 turistodny.

Domácí výletníci i turisté nejčastěji pocházeli ze Středočeského kraje a Prahy. Nejméně ze Zlínského a Karlovarského kraje. Zahraniční výletníci i turisté přijížděli nejčastěji z Rakouska a Německa. „Vyšší počet návštěvníků z Prahy byl ovšem ovlivněn služebními cestami a populační silou regionu. Menší počet návštěvníků ze Zlínského či Karlovarského kraje tak nemusí nutně znamenat menší intenzitu návštěvnosti. Nízké procento může být dáno například tím, že se jedná o populačně nejmenší kraje České republiky. Jihočeši nejsou v analýze zahrnuti vůbec,“ poznamenal analytik JCCR Michal Šindelíř.

V rámci četnosti návštěv domácích i zahraničních návštěvníků bylo změřeno, že většina z nich navštívila kraj jednou za rok. Délka pobytu v kraji činila u domácích i zahraničních turistů 1 – 2 noci. Nejvíce návštěv bylo dle předpokladu uskutečněno během letních prázdnin, v červenci a srpnu (podíl přes 35% celkových ročních návštěv).

Graf - celková návštěvnost jč kraje

Nejnavštěvovanější turistickou oblastí kraje bylo Českobudějovicko-Hlubocko, kterou navštívilo přes 2,3 miliónu domácích návštěvníků (výletníků i turistů) a zhruba 650 tisíc zahraničních návštěvníků. Druhou nejnavštěvovanější turistickou oblastí Jihočeského kraje byla Toulava, třetí pak Českokrumlovsko. Českokrumlovsko bylo zároveň oblastí s nejvyšší zahraniční návštěvností. Tuto destinaci navštívilo přes 1,12 miliónu zahraničních návštěvníků,“ řekl Šindelíř.

Použitá metoda sběru geolokačních signalizačních dat patří vůbec k těm nejpřesnějším a celkové hodnoty jsou velmi blízké skutečné návštěvnosti, s chybovostí maximálně ± 3%. Mobilní operátoři prostřednictvím anonymizovaných zbytkových dat z mobilní sítě jsou schopni měřit mobilitu osob v prostoru, a to jak u domácího obyvatelstva (rezidentů), tak u zahraničních návštěvníků (nerezidentů). Jedná se tak o objektivní a spolehlivou metodu nezávislou na chování lidí a nezatíženou zkresleními, která vznikají při terénních průzkumech a dotazníkových šetřeních. Metoda navíc dokáže vyloučit z měření rezidenty, pravidelně dojíždějící do analyzované destinace (především za prací), či dlouhodobě pobývající cizince v destinaci. Díky tomu vzniká velmi přesný přehled návštěvnosti související přímo s cestovním ruchem destinace.   

Celá analýza je k dispozici na www.jccr.cz.
 

Galerie