Text na řeč
Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - pro poskytovatele zdravotních služeb

Ministerstvo zdravotnictví nařizuje všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, aby u osob s přechodným a trvalým pobytem v České republice pobývajících na území České republiky nad 90 dní nebo zaměstnaným na území České republiky, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Italské republiky do České republiky rozhodli o karanténě v délce 14 dnů.

Mimořádné opatření - karanténa po návratu z Italské republiky

Pokyny_pro_praktické lékaře

Štítky