Text na řeč
Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Odborem zveřejňované informace

Informační systémy Krajského úřadu Jihočeského kraje

Informace o informačním systému

MV ČR provozuje "informační systém o datových prvcích" a "informační systém o informačních systémech veřejné správy", jejichž prostřednictvím na základě §5, odst. 2, písm. e) zákona č. 365/2000 Sb. orgány veřejné správy zpřístupňují informace o jimi spravovaném informačním systému a jím poskytovaných službách a používaných datových prvcích.

Služby pro ISVS MV ČR

Atest dlouhodobého řízení informačního systému Krajského úřadu Jihočeského kraje

Rozvoj služeb eGovernmentu v Jihočeském kraji

Základní informace

Jihočeský kraj realizuje v rámci Integrovaného operačního programu projekt s názvem "Rozvoj služeb eGovernmentu v Jihočeském kraji" s alokací 158 mil. Kč.

Klíčové aktivity projektu:

digitalizace fondu kulturního dědictví instalace digitalizační jednotky implementace systému KDS (Krajská digitální spisovna) implementace systému KDR (Krajský digitální repozitář)

 

Cíle a přínosy projektu:

zajišťování nástrojů pro digitalizaci, archivaci, ukládání a zpřístupňování hodnotných dokumentů a dat subjekty zapojené do projektu - krajský úřad, organizace kraje, města a obce a jejich organizace výstupy - digitalizovaná a bezpečně uložená data a dokumenty, krajská digitalizační jednotka, krajská digitální spisovna, krajský digitální repozitář, garantované úložiště pro dlouhodobé ukládání digitálních dokumentů vytvoření standardního systému digitalizace a ukládání dokumentů územních samospráv, vytvoření základní báze uložených dat a dokumentů a ochrana kulturního dědictví

Části projektu:

Elektronická spisová služba Digitální mapa veřejné správy Digitalizace a ukládání dat Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS Datové sklady, manažerské informační systémy a nástroje Business Intelligence Technologické centrum
  • vybudování garantovaného úložiště pro dlouhodobé ukládání digitálních dokumentů

Rozvoj služeb eGovernmentu v Jihočeském kraji

 

Rozvoj služeb eGovernmentu v Jihočeském kraji II

Základní informace

Jihočeský kraj realizuje v rámci Integrovaného operačního programu projekt s názvem "Rozvoj služeb eGovernmentu v Jihočeském kraji II" s alokací 34,6 mil. Kč, který navazuje na již realizovaný projekt "Rozvoj služeb e-Governmentu v Jihočeském kraji", reg. č. CZ.1.06/2.1.00/08.07254 viz. http://tck.kraj-jihocesky.cz/?p=p_2

Cílem projektu na úrovni kraje je zavedení nových informačních služeb pro vedoucí pracovníky příspěvkových organizací, zaměstnance krajského úřadu a pro členy Rady a Zastupitelstva Jihočeského kraje. Dalším cílem je zajištění moderní, efektivní a bezpečné informační infrastruktury kraje respektujcíí existující nebo připravovanou legislativu v oblasti bezpečnosti.

Více informací na:

http://tck2.kraj-jihocesky.cz/