Text na řeč
Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Krajský investiční fond vyhlásil výzvu pro rok 2022. Zastupitelstvo ho nabilo částkou 232 milionů korun

Krajský investiční fond (KIF) po prvním úspěšném roce vykročí do dalšího. Do jihočeských obcí a měst poputuje v roce 2022 částka 232 000 000 Kč. Vyhlášení výzvy se uskuteční 17. prosince 2021 s tím, že konkrétní příjemci dotací budou známi 24. března 2022. Kromě harmonogramu schválilo Zastupitelstvo Jihočeského kraje i změnu statutu fondu: peníze bude nutné vyčerpat již v daném rozpočtovém roce.

Cílem KIF je pomoci obcím a městům při financování jejich významných investičních akcí, zejména v oblasti školství, sportu, sociální péče, základní infrastruktury a kultury. „Byly projekty, kde obce kombinovaly finanční podpory od státu, ze svého vlastního rozpočtu i z našeho krajského fondu. Takže najednou tady vyrostly stavby pomalu za miliardu, které by se nikdy nedaly realizovat. Jsme rádi, že se fond osvědčil a že skvěle funguje a těšíme se na další projekty, které kraj v příštím roce podpoří, aby se Jihočechům žilo lépe,“ řekl hejtman Martin Kuba.

Náměstek hejtmana pro finance Tomáš Hajdušek podotkl, že díky KIF se realizovaly stavby napříč celým krajem: „Například rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ v Trhových Svinech, rekonstrukce KD Včelná, došlo k rozšíření Domova pro seniory v Milevsku, postavila se nová mateřská školka ve Vlastiboři, staví se nová mateřská škola v Katovicích, ve výstavbě je nová hasičská zbrojnice ve Volenicích, lázně v Třeboni rozšířily svou infrastrukturu a vybudovaly letní plovárnu, ve Vacově revitalizují náměstí a mohl bych pokračovat dál. Celkem jsme z KIF podpořili 30 staveb a projektů.“

Změny dostal i statut Krajského investičního fondu

V roce 2021 se žádosti do KIF podávaly v průběhu celého roku. „Zájem byl nečekaně velký, a tak jsme celých 200 milionů vyčerpali už v rámci první vlny,“ upřesňuje náměstek Hajdušek a dodává, že tím ale byly znevýhodněny obce, které podaly žádost později. Proto byl pro rok 2022 stanoven tento harmonogram:

  • vyhlášení výzvy 17. 12. 2021;    
  • příjem žádostí 19. 1. – 14. 2. 2022 do 16:00 hod.;
  • projednání v hodnotící komisi 28. 2. 2022;
  • projednání v radě kraje 10. 3. 2022;
  • schválení příjemců zastupitelstvem kraje 24. 3. 2022.

Dalším krokem ke zlepšení je i změna statutu KIF. Městu Písek a městysu Křemže byly letos schváleny žádosti, ale u obou příjemců nakonec došlo k odstoupení od smlouvy. „Jak Písek, tak Křemže nebyly schopny ukončit výběrová řízení na dodavatele. Tím pádem nebyly dodrženy termíny dané smlouvou a příjemci museli peníze vrátit,“ řekl náměstek Hajdušek s tím, že se jedná celkem o 32 milionů korun o které byla navýšena alokace určená pro KIF v roce 2022. „Tato skutečnost nás dovedla ke změně statutu KIF. Přidali jsem nové kritérium, a to čerpání dotace v daném rozpočtovém roce. Nevidíme smysl v tom, abychom převedli peníze na účet obce a rok se nimi nic nedělo. Chceme, aby za penězi z Krajského investičního fondu byla vidět konkrétní práce už v daném investičním roce,“ uzavřel Hajdušek.

Prezentaci KIF naleznete zde,