Text na řeč
Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Kraj sázel stromy a vydával publikace. KLIMAGRÜN pomůže zlepšit ekologickou situaci

V březnu 2017 schválilo Zastupitelstvo Jihočeského kraje realizaci projektu „Adaptace na klimatické změny pomocí zelené infrastruktury“. Projekt sdružuje 3 zástupce z Rakouska a 6 českých subjektů a k 31. 3. 2020 končí. Už teď je možné se seznámit s výsledky.

Základními výstupy jsou pilotní a modelové projekty, které zlepšují lokální ekologickou situaci, informační poradenské a vzdělávací aktivity, směrnice a programy, které slouží institucím kompetentním pro toto téma. Tedy zejména obcím a regionálním správním orgánům. 

Dalším konkrétním výstupem projektu byla výsadba 2000 ovocných stromů, 1000 neovocných stromů a výsadba 1500 kusů remízků (zelených pásů křovin kombinovaný se stromovou výsadbou). To vše ve venkovské krajině jižních Čech. 

Krajský úřad Jihočeského kraje také zajistil zpracování odborné studie s názvem „Druhy rostlin vhodné pro zelené prostory vzhledem ke schopnosti adaptace na klimatické změny“ a navazující publikace s názvem „Katalog rostlin“. Obě tyto publikace jsou dostupné veřejnosti na stránkách Odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví.
 


Název projektu: Adaptace na klimatické změny pomocí zelené infrastruktury (Anpassung der Grünen Infrastruktur an den Klimawandel)
Zkrácený název projektu: KLIMAGRÜN / Klimatická zeleň 
Operační program: přeshraniční spolupráce V-A Rakousko – Česká republika 2014 - 2020 
Číslo projektu: ATCZ 142
Prioritní osa: Životní prostředí a zdroje
Délka trvání projektu: 1. 10. 2017 – 31. 3. 2020
Celkové způsobilé náklady jihočeské části projektu: 46 154 EUR
Celkové způsobilé náklady projektu: 1 002 493,50 EUR
Internetová adresa projektu: https://www.at-cz.eu/cz/ibox/po-2/atcz142_klimagrun-klimaticka-zelen

Partneři projektu:  

  1. Land Niederösterreich  - Amt der Niederösterreichischen Landesregierung 
  2. Verein  ‘‘Natur im Garten‘‘  
  3. Niederösterreichische Agrarbezirksbehörde – Fachabteilung Landentwicklung / Fachbereich Bodenschutz und Landschaftsgestaltung 
  4. Krajské sdružení Národní sítě Místních akčních skupin ČR Jihomoravského kraje 
  5. Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Horňácko
  6. Přírodní zahrada z. s.
  7. Jihomoravský kraj 
  8. Krajské sdružení NS MAS ČR Jihočeského kraje
  9. Jihočeský kraj