Text na řeč
Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

KORONAVIRUS - organizační informace pro rodiče dětí do 10 let

Rodiče dětí do 10 let mohou kvůli uzavření školy využít ošetřovné.

Musí v takovém případě zažádat o potvrzení školu.

Podrobnější informace zveřejnila na svém webu Česká správa sociálního zabezpečení.
Nárok na ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření dětského výchovného zařízení tedy uplatňuje zaměstnanec tiskopisem Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy), který mu vydá ve 2 vyhotoveních výchovné zařízení (škola), které dítě navštěvuje. Zaměstnanec doplní část B tiskopisu a oznámí je neprodleně svému zaměstnavateli, který pak podklady pro výplatu dávky předá dále příslušné OSSZ.

Bližší informace na: https://www.cssz.cz/web/cz/osetrovne
Dle informace na webu MPSV vydává potvrzení rodiči ředitel školy https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-ke-koronaviru
 

Štítky