Text na řeč

Uzavírky silnic II. a III. třídy v Jihočeském kraji

Investiční akce 2021 - uzavírky silnic

Investiční akce 2021 - uzavírky silnic Jihočeský kraj spolu se Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje plánuje v letošním roce provádět opravy a modernizace vybraných úseků silnic, rekonstrukci mostů, opěrných zdí apod. Tyto stavební akce jsou hrazeny jak z rozpočtů Jihočeského kraje a Správy a údržby silnic JčK, tak i z evropských finančních prostředků (zejména Integrovaného operačního programu) a prostředků SFDI. Ze strany Jihočeského kraje je snaha, aby akce byly časově i místně zkoordinovány tak, aby jejich realizace měla co nejmenší dopad na plynulost silniční dopravy v regionu. Proto se snaží aktuálně informovat občany a řidiče o uzavírkách jednotlivých komunikací a mostů, objízdných trasách a podobně. V následujícím odkaze jsou na mapě jihočeského kraje označeny všechny připravované akce na silnicích v Jihočeském kraji, které by měly být realizovány v roce 2021 s odkazem na druh uzavírky, dobu jejího trvání a investora.

Mapová aplikace Investiční akce na silnicích Jihočeského kraje v roce 2021