Text na řeč

Hygienici kontrolovali jakost vody ke koupání v lokalitách, kde byly minulý týden problémy hlavně se sinicemi

KHS dnes zveřejnila výsledky opakovaných kontrol ve čtyřech lokalitách, kde byly v minulém týdnu zjištěny nadlimitní hodnoty klíčových ukazatelů jakosti vody, jako jsou sinice, chlorofyl a, případně vodní květ. Voda byla v pondělí odebrána na Orlíku u autokempu Radava a u veřejného tábořiště Podolsko, v rekreačním rybníku Hejtman na Jindřichohradecku a na Lipně u Lipna nad Vltavou. 

Na Orlíku u Radavy dostala voda na pětistupňové škále trojku, která značí zhoršenou jakost vody. Je zde mírně zvýšená pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů, u vnímavých jedinců by se již mohly vyskytnout zdravotní obtíže, po koupání proto hygienici doporučují osprchovat se čistou vodou. Dle aktuálního rozboru je překročena limitní hodnota pro ukazatele sinice, chlorofyl-a a vodní květ. U Podolska se voda zlepšila a dostala dvojku. Voda je vhodná ke koupání s mírně zhoršenými vlastnostmi, dle aktuálního rozboru je překročena hodnota pro chlorofyl a a vodní květ.

Rybník Hejtman má opět čtyřku. Dle aktuálního rozboru je voda nevhodná ke koupání, je výrazně překročena hodnota ukazatele sinice a chlorofyl-a. Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a pro uživatele představuje zdravotní riziko, koupání a provozování vodních sportů nelze doporučit zejména pro děti, těhotné ženy, osoby trpící alergií a osoby s oslabeným imunitním systémem.  Voda u pláže v Lipně nad Vltavou dostala dvojku. Je vhodná ke koupání s mírně zhoršenými vlastnostmi, dle aktuálního rozboru je pouze překročena hodnota ukazatele sinice.


Vyhláška MZ č. 238/2011, o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, určuje lokality, kde je jakost vody v koupací sezóně sledována, a též frekvenci kontrol, způsob laboratorního testování a vyhodnocování vzorků atp. Monitorovací kalendář počítá s testováním jednou za dva týdny vždy v lichém týdnu, kdy v pondělí jsou odebírány vzorky a ve čtvrtek KHS zveřejňuje na svém webu a v médiích výsledky laboratorního šetření. Pokud v některé lokalitě dojde k významným zjištěním, znamenajícím například rizika ohrožení zdraví při vodní rekreaci, jsou mimo frekvenci monitorovacího kalendáře prováděny mimořádné odběry. 
 

Štítky