Text na řeč
Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Emausy, Dansen a Rohde & Schwarz. Firmy, které zohledňují zaměstnávání lidí ve věku 55+

Centrum sociálních služeb Emausy, Dansen a Rohde & Schwarz se staly vítězi I. ročníku soutěže Společnost přátelská zaměstnávání osob 55+. Ten se uskutečnil od června do listopadu 2019 a určen byl pro jihočeské firmy a instituce zohledňující zaměstnávání lidí v tomto věku.

První zmíněná společnost obsadila I. místo v kategorii do 49, druhá v kategorii od 50 do 249 a třetí v kategorii nad 250 zaměstnanců. Celkem se do soutěže zapojilo 20 firem, které hodnotila osmičlenná komise. Vítězové získali keramické vázy, diplom a prostor k prezentaci v partnerských médiích v hodnotě 48 tisíc korun.

S projektem přišlo na zaměstnavatelský trh Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci své politiky Implementace stárnutí na krajské úrovni a Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů Společnost přátelská zaměstnávání lidí 55+.

Hejtmanka Stráská: Společnost by bez seniorů, jejich zkušeností a práce nefungovala

Hejtmanka Ivana Stráská na soutěži vyzdvihuje zejména to, že si všímá přínosů starších spoluobčanů pro naši společnost. „Často se, bohužel, setkáváme s tím, že jsou naši senioři přehlíženi. Přitom by ale tato společnost bez seniorů, jejich zkušeností a práce nemohla fungovat. Považuji proto za velmi dobrý krok, že oceňujeme firmy, které s nimi dokážou pracovat a využít jejich potenciál. Který jistě není malý. Všem zúčastněným firmám pak chci poděkovat za to, že je umějí zařadit do jednoho kolektivu s mladými a vytvářejí pro ně takové podmínky, že u nich zůstávají a jsou pro ně obohacením,“ zdůraznila hejtmanka.

Náměstkyně ministryně práce: Na úřadech práce je 52 tisíc uchazečů starších 55 let

Zastupující náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí Kateřina Štěpánková připomněla, že v současné době úřady práce evidují 52 tisíc lidí starších 55 let. Tedy čtvrtinu z celkového počtu. Pozitivní naopak je, že toto číslo postupně klesá. „Osoby starší 55 let tvoří, bohužel, jednu z hlavních skupin, které hledají na trhu práce uplatnění. Jejich zaměstnávání řeší řada firem u nás i v zahraničí. Proto si velice vážím podobných aktivit, jako je projekt Společnost přátelská zaměstnávání osob 55+, i všech, kteří se do něj aktivně zapojují,“ sdělila náměstkyně s tím, že je třeba odstraňovat předsudky, které mnohdy při zaměstnávání těchto osob panují.

Obdobně kladně hodnotí soutěž i ředitelka vítězného Centra sociálních služeb Emausy Martina Primaková. „Pracuje u nás zhruba 20 procent lidí starších 55 let. Snažíme se jim vyjít vstříc například v tom, že jim nabízíme zkrácený úvazek, možnost dalšího vzdělávání i propojení s mladší generací, která jim třeba pomáhá seznamovat se s novými technologiemi. Ti starší pro nás na druhou stranu znamenají stabilitu, spolehlivost a můžeme od nich samozřejmě čerpat i jejich zkušenosti,“ shrnula Primaková s tím, že za ocenění je velice ráda a váží si jej.

Jde o přípravu na demografický vývoj, kdy stárnutí populace zasáhne i oblast trhu práce

Do soutěže Společnost přátelská zaměstnávání osob 55+ se mohli přihlásit zaměstnavatelé z jihu Čech, kteří zohledňují zaměstnávání lidí ve věku 55 a více let. A umožňují jim například flexibilní pracovní dobu či postupný odchod do důchodu. Kromě podnikatelských subjektů se soutěže mohly zúčastnit i státní a veřejná správa nebo neziskové organizace,“ připomněla koordinátorka projektu krajské politiky stárnutí Alena Bártíková z Ministerstva práce a sociálních věcí s tím, že dalším cílem projektu je osvěta v této oblasti a možnost poukázat na pozitivní potenciál v zaměstnávání starších lidí a odbourávání předsudků mnoha firem. V neposlední řadě jde také o přípravu na demografický vývoj společnosti, kdy postupné stárnutí populace zasáhne i oblast trhu práce.

Dalším smyslem soutěže je pak upozornit na to, že mnozí zaměstnavatelé nevidí skrytý potenciál starších pracovníků. „Právě oni mají více zkušeností, pracovních i životních, jsou flexibilnější, protože mají odrostlé děti, a chtějí se učit nové věci. Firmy, které pracují s těmito lidmi, vyzdvihují jejich loajalitu a zodpovědnost. Samozřejmě v některých oblastech, díky rozvoji technologií, potřebují pomoc,“ uzavřela Bártíková a poděkovala Jihočeskému kraji, který je jedním z partnerů tohoto projektu, za podporu.

Více o soutěži: https://www.jcpakt.cz/oceneni-spolecnost-pratelska-zamest