Text na řeč

Poskytování dotací na hospodaření v lesích

Poskytování dotací na hospodaření v lesích administrované Krajským úřadem Jihočeského kraje

Dotace na hospodaření v lesích, které administruje Krajský úřad Jihočeského kraje je v současnosti podporována ze 2 zdrojů


Ministerstvo zemědělství ČR poskytuje:

  1. příspěvky na zalesnění, zajištění, výchovu lesních porostů do 40 let a další dle Nařízení vlády 30/2014 Sb. Bližší info a platné dokumenty naleznete zde.
  2. příspěvek na poskytnutí finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2018. 

Žádosti o příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích se dle zásad MZe podávají na příslušný KÚ do 28.2.2020. Minimálně do této doby nebude o poskytnutí příspěvku rozhodnuto. 

Bližší informace zde, nebo na konzultační telefonní lince MZe 221 815 031 (ÚT-ČT 8-12) nebo e-mailové adrese prispevky-kurovec@mze.cz


Jihočeský kraj poskytuje:

  1. Dotaci na zřizování nových oplocenek. Žádosti za práce v roce 2019 je možné podávat od 2.1.2020 do 31.3.2020. Další informace, pravidla dotačního programu a formulář žádosti naleznete zde.

Výzva na rok 2020

Od 6.3.2020 je možné podávat registrace na práce na zřizování nových oplocenek na rok 2020. Další informace, pravidla dotačního programu a formulář registrace naleznete zde

Podávání žádostí se předpokládá od 4.1.2021

Z důvodu velkého časového vytížení pracovníků administrujících žádosti o dotaci si před jejich kontaktováním nejprve prosím prostudujte výše uvedené odkazy. 

V případě nejasností se obracejte na níže uvedené kontakty:

Ing. Jiří Roubík
Oddělení lesního hospodářství a zemědělství
Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
roubik@kraj-jihocesky.cz
tel: 386 720 632

Ing. Luděk Hanzal
Oddělení lesního hospodářství a zemědělství
Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
hanzal@kraj-jihocesky.cz
tel: 386 720 726

Bc. Michal Mráz
Oddělení lesního hospodářství a zemědělství
Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
mraz@kraj-jihocesky.cz
tel: 386 720 932