Text na řeč

Detail

Jednací řád výborů Zastupitelstva Jihočeského kraje
Číslo: 1/04
Datum schválení: 22.06.2004
Platnost: 22.06.2004
Účinnost: 01.07.2004
Poznámka: