Text na řeč

Detail

Pravidla Rady Jihočeského kraje pro úhradu nákladů na pořízení změny územního plánu
Číslo: 1/19
Datum schválení: 24.01.2019
Platnost: 24.01.2019
Účinnost: 24.01.2019
Poznámka: