Text na řeč

Detail

Zásady Jihočeského kraje pro poskytování veřejné finanční podpory
Číslo: 8/15
Datum schválení: 17.12.2015
Platnost: 17.12.2015
Účinnost: 01.01.2016
Poznámka: