Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Volná místa výběrová řízení

Výběrová řízení na místa vedoucích zaměstnanců v ostatních zřizovaných organizacích
Rada města České Budějovice oznamuje vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky školní jídelny Školní jídelna, U Tří lvů 2b, České Budějovice.
Datum vyhlášení: Kontakt: dle oznámení Kvalifikační požadavky: dle oznámení
Dokumenty
Volná pracovní místa ve zřizovaných organizacích - školství
Uklízeč/ka
Datum vyhlášení: Kontakt: SOŠE, COP Hluboká nad Vltavou, 373 41 Hluboká nad Vltavou, Zvolenovská 537, Info na: 387 924 205, pí Šibřinová, sibrinova@sosehl.cz Kvalifikační požadavky: Dle oznámení
Dokumenty
Účetní
Datum vyhlášení: Kontakt: SOŠE, COP Hluboká nad Vltavou, 373 41 Hluboká nad Vltavou, Zvolenovská 537, Info na: 387 924 205, pí Šibřinová, sibrinova@sosehl.cz Kvalifikační požadavky: Dle oznámení
Dokumenty
Učitel/učitelka Odborného výcviku v dílnách, zaměření - elektro
Datum vyhlášení: Kontakt: SOŠE, COP Hluboká nad Vltavou, 373 41 Hluboká nad Vltavou, Zvolenovská 537, Info na: 387 924 205, pí Šibřinová, sibrinova@sosehl.cz Kvalifikační požadavky: Dle oznámení
Dokumenty
Účetní
Datum vyhlášení: Kontakt: Pedagogicko-psychologická poradna České Budějovice, Nerudova 59, České Budějovice, Mgr. Pavel Vácha, tel: 725 975 587. Kvalifikační požadavky: Dle oznámení
Dokumenty
Asistent/ka pedagoga
Datum vyhlášení: Kontakt: SŠ rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína, Táboritská 688, 379 01 Třeboň; e-mail: info@ssrv.cz tel: 384721216; www.ssrv.cz

Kvalifikační požadavky: Pedagogické vzělání. 9. platová třída; nástup: 1. 9. 2022

Dokumenty
Výběrová řízení na místa vedoucích úředníků krajského úřadu
Vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí v odboru sociálních věcí, 12. platová třída, doba neurčitá, místo výkonu práce: České Budějovice.
Datum vyhlášení: Kontakt: dle oznámení Kvalifikační požadavky: dle oznámení
Dokumenty
Vedoucí oddělení kontroly a financování v odboru sociálních věcí, 12. platová třída, doba neurčitá, místo výkonu práce: České Budějovice.
Datum vyhlášení: Kontakt: dle oznámení Kvalifikační požadavky: dle oznámení
Dokumenty
Výběrová řízení na místa úředníků krajského úřadu
Manažer prevence kriminality v oddělení sociálních služeb, odboru sociálních věcí, 10. platová třída, doba neurčitá, místo výkonu práce: České Budějovice.
Datum vyhlášení: Kontakt: dle oznámení Kvalifikační požadavky: dle oznámení
Dokumenty
Referent ÚAP a editor Digitální technické mapy v oddělení digitální technické mapy a územně analytických podkladů, odboru regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu, 11. platová třída, doba neurčitá, místo výkonu práce: České Budějovice.
Datum vyhlášení: Kontakt: dle oznámení Kvalifikační požadavky: dle oznámení
Dokumenty