Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Krajský úřad - naléhavé sdělení pro veřejnost

Vážení občané, v souvislosti s nebezpečím šíření nákazy koronavirem COVID-19 se na Vás obracím s mimořádnou prosbou. Bedlivě prosím zvažte nutnost osobních návštěv a osobních jednání v budovách Krajského úřadu Jihočeského kraje a v co největším počtu případů, tam, kde to je možné, využijte při vyřizování svých úředních a společenských záležitostí možnosti komunikace prostřednictvím technických prostředků vzdáleného přístupu, tj. telefonu, e-mailu, datové schránky, případně poštovního spojení.

Důvodem pro omezení obvyklého osobního projednávání věcí je ochrana veřejného zdraví spočívající ve snížení rizika přenosu nákazy pobytem v prostředí se značným pohybem osob a nutností fyzického kontaktu s klikami dveří, madly schodišť, ovládáním výtahů atd.

Jedná se o časově omezený požadavek, který nebude po zlepšení epidemiologické situace nadále uplatňován. 

Krajský úřad Jihočeského kraje funguje i přes výše uvedený požadavek standardním způsobem.

Děkuji Vám za Vaše pochopení a ohleduplnost.

Milan Kučera
ředitel
Krajský úřad Jihočeského kraje

Út, 10.03.2020 - 12:12 Bc. David Hocke