Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Jihočeský kraj hostil mezinárodní setkání partnerů projektu RAINMAN CE 968

Ve dnech 25. - 26. září 2019 proběhlo na půdě krajského úřadu 7. mezinárodní setkání projektových partnerů projektu RAINMAN CE 968, který se zabývá vývojem nástrojů a metod pro vytipování rizikových oblastí a návrhem opatření pro zmírnění škod spojených s přívalovými srážkami a bleskovými povodněmi.  Úvodního slova za hostitelskou organizaci se ujal ředitel KÚ Milan Kučera a přivítal účastníky konference ze šesti různých zemí Evropy. Zástupci oddělení územního plánování OREG, jakožto aktivní účastníci a partneři tohoto projektu, v krátkosti představili Krajský úřad Jihočeského kraje i Jihočeský kraj. Samostatná prezentace byla věnována i dosavadním výsledkům a odborným výstupům Jihočeského kraje v rámci projektu.

Projekt RAINMAN se zabývá snížením ztrát v nezastavěném i zastavěném území způsobených přívalovými srážkami a vytvořením nástroje pro integrované řízení rizik z přívalových srážek ze strany místních, regionálních a národních veřejných orgánů. Jedním z hlavních výstupů projektu je vytvoření webové stránky zacílené v našem prostředí zejména na starosty obcí. Tato webová stránka přinese zástupcům obcí interaktivní formou ucelený přehled o možnostech řešení ochrany proti škodám způsobeným přívalovými srážkami, a to jak ve formě prevence, tak řešení akutního nebezpečí či odstraňování následků po již skončené události. V současné chvíli se velmi intenzivně pracuje na podobě a zejména funkčnosti uvedené webové stránky (v rámci projektu nazývané „Toolbox“). Prezentace její testovací verze a odborná diskuze o její finální podobě proběhla právě na setkání u nás v Českých Budějovicích.

Oficiálním jednacím jazykem celého projektu je angličtina, konference tedy nebyla tlumočena do češtiny.

Více o celém projektu se dozvíte na webových stránkách Jihočeského kraje zde.
Pro podrobnější informace navštivte oficiální stránky projektu.
 

Po, 30.09.2019 - 07:27 Bc. David Hocke