Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Cvičení ZÓNA 2019 skončilo. Prověrka krizových štábů, Integrovaného záchranného systému Jihočeského kraje i měst dopadla úspěšně

Splněno. A úspěšně. Tímto konstatováním uzavřela vedoucí Oddělení krizového řízení Jihočeského kraje Marta Spálenková cvičení ZÓNA 2019.

Jeho cílem bylo prověřit schopnost krizových štábů, složek Integrovaného záchranného systému Jihočeského kraje, měst České Budějovice, Písek, Strakonice a dalších subjektů aktivně reagovat na fiktivní nehodu v Jaderné elektrárně Temelín.

Od pondělí 10. do středy 12. června se cvičení zúčastnilo přes 1 500 lidí z 20 orgánů a organizací. Na programu bylo například ukrytí osob, evakuace, práce v přijímacích střediscích, průchod dekontaminační linkou, poskytování neodkladné zdravotní péče, videokonference mezi krajským úřadem, Státním úřadem pro jadernou bezpečnost a ministerstvem vnitra či radiační kontrola okolí jaderné elektrárny. Neméně důležitá byla rovněž zkouška spojení a vzájemné komunikace.

„Krizový štáb Jihočeského kraje i ostatní cvičící prověřili svou připravenost. Všechny úkoly a rozehrané mimořádné situace spojené s přijímáním ochranných opatření i řešení fiktivní radiační havárie zvládli. Za což zasluhují pochvalu. Zároveň je to pro všechny kvalitní příprava pro řešení jakékoli krizové situace,“ uvedla Spálenková.

Hejtmanka Stráská poděkovala všem za zodpovědný a profesionální přístup

Průběh cvičení kvitovala s povděkem i hejtmanka Ivana Stráská, coby předsedkyně krizového štábu kraje. „Jedná se o názorný příklad prevence, abychom byli schopni čelit případným krizovým situacím na jihu Čech. Proto chceme a musíme mít nastavené mechanismy. Chtěla bych poděkovat všem zúčastněným za jejich zodpovědný a profesionální přístup,“ řekla hejtmanka a připomněla, že při obdobně rozsáhlém cvičení Blackout 2017 se řešil rozsáhlý výpadek elektrického proudu.

V Jihočeském kraji se cvičení ZÓNA koná již od roku 2002 a letos to bylo již popáté. Konkrétně se do něj zapojilo: Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru v České republice, v roli řídícího cvičení. Cvičícími pak byly Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Jihočeský kraj, Jaderné elektrárna Temelín, Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Policie České republiky Jihočeského kraje, Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje, Armáda České republiky, města České Budějovice, Písek a Strakonice, Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj a neziskové organizace.

Vyjádření JE Temelín

V Jaderné elektrárně Temelín se do cvičení ZÓNA 2019 zapojila tisícovka lidí. Byl svolán havarijní štáb elektrárny, došlo k ukrytí osob v areálu elektrárny a přímo v terénu si své úkoly procvičila i radiační monitorovací skupina. Vedení elektrárny je s průběhem cvičení spokojeno. „Pro nás šlo o standardní cvičení, v rámci elektrárny Temelín takto cvičíme každý rok. Každopádně důležité bylo prověřit souhru a komunikaci mezi jednotlivými účastníky. A v tomto směru cvičení splnilo svůj účel,“ konstatoval Roman Havlín, ředitel bezpečnosti jaderných elektráren ČEZ.

Vyjádření HZS JčK

„Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, jako zpracovatel Vnějšího havarijního plánu JE Temelín, oceňuje provedení cvičení, které prověřuje reálnost naplánovaných činností. Cvičení ZÓNA 2019 prověřilo práci hasičů při evakuaci obyvatel v důsledku simulované radiační havárie v jednotlivých přijímacích střediscích a místech nouzového ubytování, v krizových štábech ORP, Krizovém štábu Jihočeského kraje nebo Štábu HZS Jihočeského kraje. Prakticky byla prověřena spolupráce jihočeských hasičů s Policií ČR při reálném vstupu do uzavřené oblasti a zajištění osobní dozimetrické kontroly,“ uvedl náměstek ředitele HZS JčK Zdeněk Kala.

Vyjádření PČR JčK

Ředitel jihočeské policie Luděk Procházka poděkoval všem za příkladné plnění úkolů, které přineslo cvičení ZÓNA 2019. „Cvičení se přímo zúčastnilo zhruba padesát policistů. Zapojili se také kolegové z policejního prezídia, Brna i Vysočiny. Někdo měl roli rozhodčího, další byli pozorovatelé. Hlavním úkolem pro policisty bylo vyzkoušet a prověřit nový systém činnosti hlídek na kontrolních místech vstupu a výstupu pro osoby i techniku. Poprvé se vyzkoušela také dekontaminace zbraní a prakticky se prověřila dozimetrická kontrola policistů. Vystřídané hlídky policistů procházeli dekontaminační linkou, kterou připravili příslušníci armády,“ přiblížil Procházka.

Vyjádření ZZS JčK

V rámci cvičení ZÓNA 2019 si jihočeští záchranáři na regionální úrovni procvičili úkoly související s ochranou obyvatelstva na přijímacích střediscích v Písku a Strakonicích a poskytování neodkladné zdravotní péče evakuovaným osobám. Na krajské úrovni se zástupci vedení organizace a úseku krizové připravenosti podíleli na činnosti Krizového štábu Jihočeského kraje. Ředitel ZZS JčK Marek Slabý možnost procvičit součinnost krizových štábů a složek IZS uvítal. „Jsem rád, že jednotlivé složky Integrovaného záchranného systému JčK spolu umí komunikovat. Na radiační havárii, byť jakkoliv nepravděpodobnou, musíme být pečlivě připraveni. Přeji nám všem, abychom nemuseli takovou událost reálně řešit,“ dodal Slabý.

Vyjádření města České Budějovice

Do třídenního cvičení s názvem ZÓNA 2019 se 11. června zapojilo také město České Budějovice. „Jeho hlavním cílem bylo prověřit, jak fungují opatření daná vnějším havarijním plánem v případě radiační mimořádné události na JE Temelín. V Českých Budějovicích se v rámci cvičení prověřovala aktivace a zpohotovení záložního přijímacího střediska pro evakuaci v Budvar aréně. Místo je podle členů krizového štábu vhodné a v budoucnu by se z něj mohlo stát hlavní přijímací evakuační středisko. S kladným ohlasem se setkala přednáška pro členy krizového štábu na téma působení ionizujícího záření a účinků na lidský organizmus. Pracovní skupina krizového štábu prověřila prakticky kontakty na místa nouzového ubytování ve městě České Budějovice. Celkově bylo cvičení hodnoceno jako úspěšné,“ uvedl Miloslav Soukup z úseku krizového řízení kanceláře primátora ČB.

Vyjádření města Písek

Na pracovišti krizového managementu Městského úřadu Písek v úterý 11. června zasedli v rámci cvičení ZÓNA 2019 členové krizového štábu ORP, zástupci základních složek IZS a odborníci s ohledem na druh řešení mimořádných událostí nebo krizových situací. „V rámci rozeher, tedy dle popisů různých událostí, které by ve spojení s danou situací mohly nastat, jsme si prověřili naši připravenost je vyřešit, a za přítomnosti rozhodčích z Ministerstva vnitra - generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, příslušníků Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, pracovníků Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností z Jihočeského kraje jsme společně korigovali další postupy a odstraňovali případné nedostatky. Hlavní rozhodčí byl mile překvapen, když jsme dokázali i po vyřešení rozeher nalézat další alternativní východiska,“ říká pracovník krizového řízení města Písek Aleš Kudlák. V multifunkční hale Elim a tělocvičně ZŠ T. G. Masaryka byla mezitím prakticky procvičována činnost přijímacího střediska ORP, příjem a registrace osob evakuovaných ze zóny havarijní plánování, včetně dozimetrické kontroly, dekontaminace a karanténních opatření. Dále pak nouzové ubytování těchto lidí. Jako figuranti vypomohli studenti Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a příslušníci Policie ČR. „Chtěl bych všem účastníkům cvičení poděkovat za spolupráci a profesionalitu, s jakou ke cvičení přistupovali. Hodnocení rozhodčích bude zpracováno a předloženo do konce června. Věřím, že bychom v krizové situaci obstáli přinejmenším tak dobře, jako v roce 2002 při povodních,“ uzavřel Kudlák.

Vyjádření města Strakonice

„V úterý 11. června 2019 od 8 do 17 hodin proběhla 2. linie cvičení ZÓNA 2019. Obec s rozšířenou pravomocí Strakonice prakticky procvičila činnosti krizového štábu, přijímacího střediska a místa nouzového ubytování evakuovaných osob. Cvičení organizoval, řídil a provedl Městský úřad Strakonice s účastí složek integrovaného záchranného systému, jednotky SDH města Strakonice, příslušníků Městské policie Strakonice, KHS JčK, ČČK oblastní spolek Strakonice, pracovní skupiny Domu kultury Strakonice, pedagogického sboru ZŠ F. L. Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280 a studentů Trivis - Střední školy veřejnoprávní Vodňany, s.r.o. Celkem se jej zúčastnilo 72 osob,“ uvedl starosta ORP Strakonice Břetislav Hrdlička s tím, že cíle cvičení byly splněny. Konkrétně: cvičící získali zkušenost z praktického rozvinutí Přijímacího střediska (PS) a Místa nouzového ubytování (MNU), byl prověřen systém spojení mezi pracovišti krizového štábu, přijímacího střediska, místa nouzového ubytování a složkami IZS, v závěru cvičení proběhla hodnotná výměna zkušeností s kolegy krizových pracovišť Jihomoravského a Jihočeského kraje a Kraje Vysočina. „Cvičení zároveň potvrdilo nutnost nácviků praktických činností souvisejících s řešením mimořádných událostí a krizových situací,“ uzavřel Hrdlička.
 

Čt, 13.06.2019 - 07:05 Bc. Hana Brožková