Text na řeč
Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR

29. ledna 2020 se v nově vybudovaných laboratořích Střední školy obchodní, České Budějovice, Husova 9 uskutečnilo regionální finále celostátní soutěže „Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR ve školním roce 2019-2020“, celostátně organizované pod záštitou MŠMT a Svazu chemického průmyslu ČR. Morální záštitu nad touto akcí převzal náměstek hejtmanky Jihočeského kraje pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy, Mgr. Zdeněk Dvořák. Garantem a hostitelem soutěže se stala českobudějovická Střední škola obchodní.

Součástí soutěže byly také praktické práce žáků v nových školních laboratořích. Hostitelská škola připravila pro soutěžící a jejich vyučující i doprovodný program, ve kterém se mohli vydat na komentovanou prohlídku Českých Budějovic. Do regionálního finále postoupilo 30 soutěžících ze 14 základních škol z celého jihočeského regionu. Vyhlášení výsledků soutěže se konalo v odpoledních hodinách v jednacím sále Zastupitelstva Jihočeského kraje, za přítomnosti zástupce regionálního partnera a sponzora soutěže Silon s.r.o., Planá nad Lužnicí. Vítězem regionálního finále se stala žákyně Alžběta Ziková, ze Základní školy Kaplice, Fantova, která bude reprezentovat Jihočeský kraj v celostátním finále, které se uskuteční 9. 6. 2020 v prostorách Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice.

Galerie