Text na řeč
Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Hejtman Kuba navrhne na post ředitele krajského úřadu Lukáše Glasera

Ve výběrovém řízení na pozici nového ředitele Krajského úřadu Jihočeského kraje uspěl JUDr. Lukáš Glaser, dosavadní vedoucí odboru legislativy a vnitřních věcí, kterého hejtman jmenuje do funkce poté, co obdrží předchozí souhlas ministra vnitra. Ten na tomto postu nahradí JUDr. Milana Kučeru, Ph.D., který téměř po devíti letech v čele úřadu na svou funkci rezignoval. Hejtman Kuba se tak rozhodl na základě výsledků výběrového řízení, které Glaser absolvoval.

Hejtman zároveň zdůraznil, že je to vůbec poprvé, kdy byli k výběru ředitele přizváni i krajští opoziční politici. „Slíbil jsem, že budeme maximálně otevření a budeme s opozicí spolupracovat. A své sliby i tímto plníme,“ doplnil Kuba s tím, že devítičlenná komise složená z úředníků a zástupců politických klubů mu všemi hlasy doporučila právě výběr Glasera do této funkce.

Na spolupráci s Lukášem Glaserem se těším a věřím, že společně uděláme všechno pro to, aby byl náš krajský úřad moderní, efektivně fungující a prostě nejlepší,“ uzavřel hejtman.