Text na řeč

Fórum Rendez-vous à la française

Ve středu 16. 10. 2019 se v prostorách Střední školy a Vyšší odborné školy cestovního ruchu v Českých Budějovicích konalo fórum Rendez-vous à la française, kterého se zúčastnili pedagogové, žáci a studenti studující francouzský jazyk a zástupci francouzských podniků v ČR či českých podniků působících na frankofonním trhu práce.

Toto setkání zorganizoval Jihočeský kraj a Francouzské velvyslanectví v ČR ve spolupráci s agenturou Campus France Česká republika, Francouzským institutem v Praze a Francouzskou aliancí Jižní Čechy.

V první části měli středoškoláci možnost zúčastnit se workshopů, ze kterých si mohli sami vybrat a kde měli mj. možnost otestovat si své znalosti francouzštiny, ale i získat cenné informace o možnostech studijních pobytů a stáží ve Francii. Občerstvení ve francouzském stylu formou malého bufetu, které s profesionálním nasazením připravila SŠ a VOŠ cestovního ruchu v ČB, bylo k dispozici všem účastníkům. 

Druhá část byla určena vysokoškolákům a veřejnosti. U jednotlivých stánků se prezentovali představitelé Jihočeské univerzity a firem a seznamovali zájemce s možnostmi dalšího studia a pracovního uplatnění. 

V souladu s Memorandem o mezinárodní spolupráci a partnerství v oblasti vzdělávání a kultury mezi správním úřadem „ Académie Nantes“ regionu Pays de la Loire a Jihočeským krajem, které bylo podepsáno v dubnu 2017, se tak podařilo uspořádat akci, která přispěla k dalšímu posílení partnerství mezi Českou republikou a Francií.

Galerie