Text na řeč
Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Držitelkou ocenění Žena regionu se stala ředitelka českobudějovického Domu dětí a mládeže Hana Korčáková

Vítězkou letošního jedenáctého ročníku prestižního ocenění Žena regionu se za Jihočeský kraj stala Hana Korčáková. Ředitelka českobudějovického Domu dětí a mládeže, který nabízí mnoho kroužků a aktivit pro děti z ČB i širokého okolí. V hlasování veřejnosti obdržela v konkurenci dalších devíti finalistek z Jihočeského kraje nejvíce hlasů. 

Slavnostní předání ceny Žena regionu se uskutečnilo v pondělí 7. září v Českých Budějovicích. Ocenění Haně Korčákové předala za přítomnosti zástupců soutěže výkonná ředitelka projektu Žena regionu Marie Heřmánková. Slavnosti byly přítomny také finalistky regionálního kola.

„Jsem velice rád, že se projekt Žena regionu letos vyhlašuje na jihu Čech již popáté. A to i navzdory ztíženým podmínkám způsobených koronavirovou pandemií. Chtěl bych všem milým oceněným účastnicím poděkovat za to, jak obdivuhodně dokážou skloubit péči o rodinu, pracovní povinnosti a navíc ještě nezištně pomáhat druhým. A tím i celé společnosti,“ uvedl první náměstek hejtmanky Josef Knot.

Vítězka ceny Žena regionu v Jihočeském kraji, Hana Korčáková je ředitelkou českobudějovického Domu dětí a mládeže, který nabízí mnoho kroužků a aktivit pro děti z ČB i širokého okolí. Hanka nejen DDM řídí, ale stále aktivně a nadšeně s dětmi pracuje. Zároveň je členkou týmu, který připravuje Biologickou olympiádu pro žáky z celé republiky. Za Hankou se táhne nesmazatelná stopa v jihočeském sportu. Je zakladatelkou a prezidentkou softballového klubu Žraloci Ledenice, který triumfuje v nejvyšších soutěžích. Vše začalo v roce 1999 na výpravě přírodovědného oddílu, na který Hanka přinesla vypůjčenou softbalovou rukavici. Všechny nadchla, zapojila celou rodinu, naučila se pravidla, zakládala jednotlivé týmy, postavila hřiště, zajistila jeho osvětlení. A dokázala získat pro Ledenice i pořadatelství Mistrovství Evropy mužů 2020. Hanka miluje hory, ale nejezdí tam sama. Pro děti, softbalisty, jejich rodiče a další přátele pořádá menší i velké výlety např. 2018 Putování Polské Tatry, 2019 Slovinské Alpy a Triglav. A když se vrátí, jedou na vodu, třeba loni na Sázavu. A v zimě se všichni těší na tradiční ledenický Maškarní ples. Každoročně organizuje pro ledenické občany i letní kino na hřišti, kde pravidelně promítá filmy a je také starostkou TJ Sokol Ledenice.

Hana Korčáková postupuje do národního kola soutěže Žena regionu, kde si prvenství odnese ta z krajských vítězek, která v hlasování veřejnosti obdržela absolutně nejvyšší počet hlasů. Vyhlášení celostátní vítězky se bude konat 12. října 2020 v Senátu Parlamentu ČR.

Finalistky 11. ročníku za Jihočeský kraj:

Miloslava Samcová
Miloslava věnuje dlouhodobě pozornost jihočeské přírodě a osvětě při její ochraně. Domovem je jí rodová historická usedlost ze 17. století, v jejímž okolí se snaží působit tak, aby si lidé uvědomili, že místo, kde žijeme, jsme převzali od svých předků. Postupně zalesňuje nevyužité plochy smíšeným lesem a třicet ovocných stromů v novém stromořadí oceňují včely i ptactvo. V jejím nejnovějším počinem jsou i speciální "včelí zahrádky". Každý, kdo k ní přijde bude "zachráněn" - naposledy dva mourovatí kocouři.

Jaroslava Martanová
Jaroslava zvelebuje město Vimperk se svým týmem, neboť zde zastává již po druhé volební období funkci starostky. Vystudovala Vysokou školu zemědělskou, věnovala se práci pro Správu CHKO Šumava a stála u zrodu Národního parku Šumava. Celoživotní zájem o ochranu přírody a životního prostředí se i nyní promítá do její práce. Svůj čas dlouhodobě věnovala dětem, organizací kulturních a společenských akcí a byla aktivní součástí Sokola Lčovice. 

Jana Vodičková
Jana je ředitelkou Pomoc a Péče Slunečnice. Slunečnici vybudovala jen na základech vlastní práce geriatrické sestřičky, kdy dokázala vytvořit a stmelit tým dalších pracovníků. Slunečnice se pečlivě a s láskou stará o seniory, zdravotně či jinak nemocné osoby a jejich rodinné příslušníky. Jana také zajišťuje různé kulturních akce a vymýšlí aktivity nejen pro své klienty. V době koronavirové krize zajišťovala Slunečnice pomoc všem osobám, které ji potřebovali společně s nákupem ochranných a dezinfekčních prostředků. 

Jana Adámková
Jana je velmi činorodá paní s mnoha zájmy, ale důvodem nominace je záchrana dvanáctileté slečny po vážné cyklonehodě. Byla velmi pohotová a situaci opět zvládla na výbornou, neboť se nejednalo o její první zasahování u nehody. Pokaždé to vyhodnotí slovy: "Nedělám nic extra, to by udělal každý." V době koronaviru navíc šila neúnavně roušky, pro všechny potřebné.

Irena Lavická
Irena působí v Ledaxu již více než 12 let. Díky této společnosti mají senioři i osoby se sníženou soběstačností možnost žít tak, jak si přejí. Součástí společnosti je i domácí hospic a domov pro seniory s 24 hodinovou péčí. Nad rámec těchto služeb poskytuje společnost i sociální poradenství, různé společenské akce pro své klienty i širší veřejnost – setkávání, vycházky, cvičení, přednášky a neuvěřitelné množství aktivit pro seniory. 

Petra Opršalová
Petra stála v roce 2013 u zrodu neziskové organizace Hospicová péče sv. Kleofáše v Třeboni, která poskytuje zdravotně-sociální služby rodinám pečujícím o své umírající blízké v jejich přirozeném domácím prostředí. V oblasti paliativní péče se neustále vzdělává a ve své profesionalitě se posouvá vpřed. Je skutečnou oporou zdravotnického týmu Mobilní specializované paliativní péče. 

Barbora Poláčková
Barbora je starostkou obce Čepřovice a přilehlých osad. Za šest let ve funkci se jí povedlo vesnici s dvěma sty obyvateli spojit a dosáhnout mnoha úspěchů. Obec získala hned několik ocenění a v roce 2017 založila i transparentní účet a aktivně se podílela na sbírce pro chlapečka z vesnice, který tragicky přišel o maminku a babičku. Barbora pořádá různorodé kulturní akce napříč generacemi v obci a do života zapojuje převážně seniory. V době koronavirové rozvážela chléb, pečivo a ostatní věci svým občanům.

Věra Kolářová
Věra skoro čtyřicet let vykonává povolání zdravotní sestry a z toho dvanáct let domácí zdravotní péči, kdy poskytuje především těžce nemocným osobám a seniorům domácí zdravotní péči. V době koronakrize neúnavně sháněla zásoby roušek, rukavic a desinfekce, díky čemuž bylo během této těžké doby o téměř 100 klientů a jejich rodin postaráno a mohli zůstat v bezpečí domova. Ve snaze ochránit zdraví svých klientů i spolupracovnic jednala navzdory zvednutému obočí vlastního manžela i ujišťování vlády, že ochranných pomůcek je dostatek.

Klára Csirková
Klára je ředitelkou společnosti I MY – obecně prospěšné společnosti působící v jižních Čechách, která pod vedením paní Kláry pomáhá dětem s handicapem a jejich rodinám v celém tomto regionu. Zaměřuje se na děti s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením až do 7 let, které pravidelně navštěvuje přímo doma. Ve volném čase se podílí i na organizaci setkávání pro celé rodiny, zařizování a poskytování odborných konzultací a pravidelných setkání maminek.


O soutěži:

Celostátní soutěž Žena regionu je určena všem ženám, jež svým aktivním přístupem motivují a obohacují ostatní, podílejí se na veřejném životě, pomáhají nemocným, dětem či zvířatům nebo přispívají ke zlepšení a rozvoji svého regionu. Nejedná se přitom jen o veřejně známé a úspěšné osobnosti, ale především o obyčejné ženy, o jejichž smysluplných a nezištných aktivitách nemá veřejnost ani média většinou ani tušení. Soutěž se koná pod záštitou Senátu Parlamentu České republiky, Asociace krajů ČR a Ústeckého kraje. Vyhlašovatelem soutěže je od roku 2009 společnost Prime Communications, s. r o.

Štítky