Text na řeč

Detail

Statut Krajské výběrové komise Programu obnovy venkova Jihočeského kraje
Číslo: 1/17
Datum schválení: 02.02.2017
Platnost: 02.02.2017
Účinnost: 02.02.2017
Poznámka: