Text na řeč

Dobrovolný svazek obcí Adamov – Hůry

Číslo
65
IČO
5382751

Dobrovolný svazek obcí Adamov – Hůry

Spisová značka:  OLVV-správ. 120692/2016/lusk
Pořadové číslo:  65/DSOČB/2016
Název:   Dobrovolný svazek obcí Adamov – Hůry
IČO:   053 82 751
Sídlo:   V chalupách 47, 373 71  Adamov
Vznik:   9. 9. 2016
Zánik: 
Den zrušení:
Právní důvod zrušení:


Členové:  

1. obec Adamov
2. obec Hůry


Předmět: 

1. Účelem svazku je vybudování vodního díla pod názvem „Adamov, Hůry – kanalizace, vodovod“.
2. Předmětem činnosti svazku obcí ve smyslu ustanovení § 50 zákona o obcích jsou činnosti související se zabezpečením zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod, konkrétně plnění úkolů souvisejících se zabezpečením přípravy a realizací stavby kanalizace, resp. vodovodu obcí Adamov a Hůry, konkrétně:
a) kanalizační stoky „A“ DN 600 mm o délce 475 m, která bude po vybudování v majetku obce Adamov,
b) kanalizační stoky „B“ DN 300 mm o délce 175 m, která bude po vybudování v majetku obce Hůry, 
c) vodovodu HDPE 90/8,2 mm o délce 155 m, který bude po vybudování v majetku obce Hůry a zajištěním jejich následného provozování prostřednictvím třetí osoby.


Orgány svazku: 

Valná hromada
Rada svazku
Revizní komise svazku
Rada svazku: Rada svazku je statutárním orgánem svazku, který řídí činnost svazku a zastupuje svazek navenek. Za radu svazku jedná navenek předseda rady svazku nebo jiný člen svazku samostatně. Podepisování za svazek se děje tak, že k vytištěnému, napsanému či jinak označenému názvu svazku připojí své jméno kterýkoli člen rady svazku.

Členové rady:  

Petr Schicker, Adamovská 162, 373 71 Adamov  od 9. 9. 2016 dosud  
Jiří Borovka, V Polích 187, 373 71 Hůry   od 9. 9. 2016 dosud 


 

Příloha – sbírka listin

Stanovy ze dne 13. 12. 2018

Smlouva o vytvoření DSO ze dne 7. 9. 2016

Stanovy ze dne 7. 9. 2016