Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Věstník detail

Nařízení kraje o přírodní památce Ryšovy a jejím ochranném pásmu
nařízení kraje
Číslo: 6\6
Datum schválení: 31.10.2006
Platnost od: 09.11.2006
Účinnost od: 01.12.2006
Publikováno 09.11.2006 ve věstníku Jč. kraje částka 9 ročník 6