Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Věstník detail

Rozhodnutí hejtmana Jihočeského kraje č. 2/06 o vyhlášení stavu nebezpečí pro území Jihočeského kraje
jiný dokument
Číslo: 2\6
Datum schválení: 31.03.2006
Platnost od: 31.03.2006
Účinnost od: 31.03.2006
Publikováno 31.03.2006 ve věstníku Jč. kraje částka 4 ročník 6

Dokumenty