Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Věstník detail

Nařízení kraje, kterým se stanoví podmínky k zabezp. plošného pokrytí území JčK jednotkami požární ochrany ZRUŠENO
nařízení kraje
Číslo: 8\5
Datum schválení: 15.11.2005
Platnost od: 05.12.2005
Účinnost od: 20.12.2005
Publikováno 05.12.2005 ve věstníku Jč. kraje částka 5 ročník 5