Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Věstník detail

Nařízení JK, kterým se stanoví úseky silnic na území JK - sjízdnost a schůdnost odstraňování sněhu a náledí ZRUŠENO
nařízení kraje
Číslo: 5\5
Datum schválení: 06.09.2005
Platnost od: 23.09.2005
Účinnost od: 08.10.2005
Publikováno 23.09.2005 ve věstníku Jč. kraje částka 4 ročník 5