Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Věstník detail

Nařízení JK, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území JK jednotkami požární ochrany ZRUŠENO
nařízení kraje
Číslo: 35\11
Datum schválení: 13.09.2011
Platnost od: 10.10.2011
Účinnost od: 25.10.2011
Publikováno 10.10.2011 ve věstníku Jč. kraje částka 8 ročník 11