Rezervace

Názorné video s informacemi, jak celý systém funguje

Zobrazeno 51 - 93 z 93
OZZL - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
OSMT - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
OZDR - Odbor zdravotnictví
Oprávnění k poskytování zdravotních služeb

Vyberte si zaměstnance dle okresu dle místa poskytování zdr. služeb (ne dle pobytu)

Poskytovatelé zdravotních služeb s místem poskytování na území okresů České Budějovice, Strakonice a zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje - Ing. Lenka Krejčová


Okresy Jindřichův Hradec, Prachatice a Tábor – Bc. Zuzana Nápravník, DiS.


Okresy Český Krumlov a Písek – Mgr. Linda Opolcerová

ODSH - Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dopravní úřad: Udělení výjimky z omezení jízdy některých vozidel

Podání a projednání žádosti o udělení výjimky - Počet vozidel žadatele

Silniční hospodářství: Povolení připojení k silnici I. třídy

Povolení připojení sousední nemovitosti k silnici I. třídy

Vybírejte prosím zaměstnance dle toho rozdělení:

Čejková – okres Č. Budějovice

Urban – Č. Krumlov a Prachatice

Hovorková – Písek

Havlík – J. Hradec

Lukschová – Strakonice

Tetenková – Tábor

Silniční hospodářství: Stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnicích I.tříd

Místní a přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích na silnici I. třídy

Vybírejte prosím zaměstnance dle toho rozdělení:

Čejková – okres Č. Budějovice

Urban – Č. Krumlov a Prachatice

Hovorková – Písek

Havlík – J. Hradec

Lukschová – Strakonice

Tetenková – Tábor

OKPP - Odbor kultury a památkové péče
OEZI - Odbor evropských záležitostí
Kotlíková dotace - konzultace

Pokud již máte žádost o kotlíkovou dotaci podanou, objednejte se prosím výhradně k administrátorovi, který Vaši žádost vyřizuje.

V případě obecných dotazů se můžete obrátit na jakéhokoli administrátora, resp. využít informační linku 386720323 nebo e-mailovou adresu kotliky@kraj-jihocesky.cz.

OSOV - Odbor sociálních věcí
Dotace MPSV na poskytování sociálních služeb

Konzultace k podávání žádostí o účelovou dotaci MPSV

Krajský dotační program - sociální služby

Konzultace k podávání žádostí o Krajský dotační program

Plánování a síť sociálních služeb

Konzultace k podávání žádostí o zařazení do sítě

Pověřování k výkonu sociálně-právní ochrany dětí

Podání a projednání žádosti o udělení pověření k výkonu SPOD