Text na řeč
Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Aktualizace algoritmů testování metodou PCR 

Na základě nových doporučení WHO a ECDC klinická skupina ministerstva KS COVID připravila aktualizaci algoritmů testování metodou PCR, ve kterých jsou zohledněny nové poznatky k ukončování karanténních opatření. V přílohách najdete aktualizovaný algoritmus testování metodou PCR u epidemiologicky významných kontaktů osoby s potvrzenou nákazou COVID-19 a aktualizovaný algoritmus následného testování metodou PCR u osob s prokázanou nákazou COVID-19. Zároveň je přiložen Management respiračních onemocnění v ambulancích všeobecných praktických lékařů v době pandemie onemocnění COVID-19 a Doporučený postup OSPDL ČLS JEP k managementu u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID19 - určeno pro školy a školská zařízení a zákonné zástupce dítěte.

Ministerstvo zdravotnictví žádá, aby v praxi bylo postupováno v souladu s přiloženými dokumenty, a to počínaje dnem 15. září 2020.

Aktualizace algoritmů testování metodou PCR 
Management respiračních onemocnění v ambulancích praktických lékařů
Management u akutních onemocnění – určeno pro školy a školská zařízení a zákonné zástupce dětí

Štítky